Avfall Väst AB

Dräneringsprover

Vi utför provtagningar av utgående vatten från fordonstvättar, oljeavskiljare m.m.

Avfallslösningar

Avfallslösningar farligt och ej farligt avfall kan vi vara behjälpliga med.
Provtagning och utsläppskontroll för fordonstvättar

Gedigen erfarenhet

AVAB har gedigen erfarenhet av provtagning i olika typer av fordonstvättar och hjälper gärna till att göra processen enkel.

Hur vi fungerar för dig

Ansvar att kontrollera utsläppen.

Vi utför provtagningar på alla typer av fordonstvättar.
Fordonet är visserligen skinande rent efter tvätten, men metaller, oljeprodukter och andra miljöfarliga ämnen som tvättats bort åker ut tillsammans med avloppsvattnet. Idag säger reglerna att det är ägaren av fordonstvätten som har ansvar att kontrollera utsläppen. Och det är där vi kommer in i bilden.

Erfarenhet av Provtagning

AVAB har gedigen erfarenhet av provtagning i olika typer av fordonstvättar och hjälper gärna till att göra processen enkel.
Vi utför provtagningar i alla typer av fordonstvättar, det vill säga tvättar för exempelvis bilar, båtar, tåg, lastbilar och bussar. Liksom inom andra områden har vi lång och omfattande erfarenhet och har goda rutiner för att säkerställa kvaliteten på provtagningen.