Rent vatten – en värdefull resurs

För att uppfylla myndigheternas miljökrav behöver ni kontrollera föroreningar i ert utgående vatten. Ofta behöver de tas som samlingsprov över tid av en certifierad vattenprovtagare för att spåra källan till föroreningen.

Dräneringsprover

Vi utför provtagningar av utgående vatten från fordonstvättar, oljeavskiljare m.m.

Avfallslösningar

Avfallslösningar farligt och ej farligt avfall kan vi vara behjälpliga med.
Provtagning och utsläppskontroll för fordonstvättar

Gedigen erfarenhet

AVAB har gedigen erfarenhet av provtagning i olika typer av fordonstvättar och hjälper gärna till att göra processen enkel.

AVAB kan erbjuda:

Kontroll av dagvatten

Vi kan hjälpa er med tidsstyrd provtagning och analys av relevanta parametrar. Kontroll av dagvatten ingår numera i de krav som myndigheter ställer på verksamheter. Här kan vi bidra med både kontroll och åtgärder.

Skulle ni råka ut för ett överskridande eller en oväntad förorening har vi en bred kunskap av kemikalier och spårning av föroreningskälla.

Ackrediterat laboratorium

AVAB är certiferad för provtagning av spillvatten, dagvatten, oljeavskiljare, fordonstvättar och båttvättar.

Vi använder oss av ackrediterat laboratorium för alla våra provtagningar.